P_20140907_125511

106縣道 莫內咖啡

唐玉書的相片。

 

 

P_20140907_130109

 這屋子有峇厘島的風光

P_20140907_130719

 

P_20140907_124605

 

P_20140907_125450      

P_20140907_125715    
     魚池樹林,徐徐風吹來很涼爽

P_20140907_190535

回到女兒家,兩個孩子幫忙姑姑做家事,打掃得很乾淨,

姑姑煮刷刷鍋,大家吃得很高興

P_20140907_190516

 

 

 環保阿嬤母女逛汀洲街(四)      環保阿嬤陪女兒運動(三)

 

 環保阿嬤/女/孫/莫內咖啡。賞景乘涼(二)      環保阿嬤/女/孫菁桐尋幽探險(一)

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    f30917 發表在 痞客邦 留言(128) 人氣()