f30917 發表在 痞客邦 留言(50) 人氣()

hot article today 20210421特留此標記作紀念

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(32) 人氣()

DSCN2297

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(96) 人氣()

hot article today 20210418特留此標記作紀念

f30917 發表在 痞客邦 留言(95) 人氣()

hot article today 20210414特留此標記作紀念

f30917 發表在 痞客邦 留言(86) 人氣()

唐玉書在台鐵台北車站大廳 (2)

 hot article today20210416特留此標記作紀念

女兒能幹!我這殘障老母無地自容,有這種殘母,

我怕女兒會被人潮笑,不敢出現在眾目睽睽前丟人現眼, 

DSCF0042

f30917 發表在 痞客邦 留言(78) 人氣()

hot article today 20210415特留此標記作紀念

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(77) 人氣()

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(62) 人氣()

DSCN0188

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(75) 人氣()

DSCF0110

環保阿嬤母女/大愛電視專訪(二)

f30917 發表在 痞客邦 留言(78) 人氣()

 hot article today20210410 特地留下此標誌做紀念

 

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(65) 人氣()

20180226_180228_0162

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(61) 人氣()

相片0004

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(66) 人氣()

Wuta_20210404_131958.jpg

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(97) 人氣()

1467.jpg

 

f30917 發表在 痞客邦 留言(69) 人氣()